Sjamanisme uit Nepal

In deze nieuwe tijd is de sjamaan niet meer de oude wijze uit de stam, maar een visie die overgenomen wordt en ondersteunt naar het groeien van nieuwe inzichten om samen te leven op deze planeet.

.

In een documentaire sprak Chief Arvol Looking Horse, chosen one of the Nakota, Lakota and Dakota tribes,
de volgende juiste woorden 
die ik graag via onze website meegeef:

“Mother Earth is a source of life, not a resource.”

.

WAT IS SJAMANISME?

Een sjamaan is van oudsher een soort huisarts. Ook wel medicijnman of vrouwen genoemd, of oudste en wijze, omdat men op er platteland toen nog geen ziekenhuizen voorhanden waren. Met dat veel religies zich op grotere schaal gingen vertegenwoordigen, kwamen er regels die niet pasten met de oude tradities of bedreigend waren voor de nieuwe samenleving. Tegenwoordig ‘kom je overal sjamanen tegen’. Zij geven een nieuwe visie door aan een nieuwe groep mensen die op zoek zijn naar het genezend vermogen die we overal om ons in de natuur opnieuw gaan her-kennen. Er is wel een klein verschil met veel sjamanisme welke wij hier in Nederland ontmoeten; in Nepal is er nog steeds een vonk…die diep beleeft word net als overal kleine sterren verspreid over het landschap als in een donkere nacht.

VANUIT DE OUDHEID

Voorafgaande aan de huidige medische wetenschap, richtte de volkeren zich vroeger tot hun medicijnmannen én vrouwen, vaak een sjamaan. Een Sjamaan is de persoon die in staat is zelfstandig verandering aan te brengen in een gemoedstoestand van een mens, dier of plant zónder de persoon aan te raken of iets in te laten nemen. Zij genezen psychische, fysieke en niet tastbare ziekteverschijnselen en omstandigheden. In een aantal ‘oude’ culturen is hun kennis over hun sjamanistische wereld, geneeswijzen en plantheelkunde door overleveringen bewaard gebleven.

De relaties tot het land, de dieren, hun mythen en sagen, en de voormalige clan-gebruiken maken dat sjamanisme per deel op deze planeet veel van elkaar kunnen verschillen. Overeenkomstig hebben ze dat ze voorop staan hun volk te leiden in het doel van ons bestaan. Door de inzichten die zij hierin hebben verkregen en door de belangrijke rol die zij in hun groep vervullen, dienen zij naast wijsheden ook een de rol als genezers, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Als alles met elkaar verbonden is dragen zij de belangrijke taak te zorgen
dat deze planeet en alles wat daarop leeft in gezondheid en harmonie daar tegelijkertijd kan zijn.
Niets is immers zonder het andere. Alles is wederkerig.

Binnen de verschillende sjamanistische stromingen gaat men ervan uit dat onze wereld in balans wordt gehouden door tastbare en niet zichtbare energieën; onze materiële wereld is de uitvoering van de energie die haar gecreëerd heeft…een wereld vol sjamanisme. Een ieder gebruikt hierin de trans, een staat van minder cognitieve bewustzijn, verbonden in een ‘droomwereld’ waar de regels anders zijn dan in onze ‘werkelijke wereld’ hier op Aarde. Allen gebruiken zij wel een medium wat hen op weg helpt om in deze trans-staat te komen; geluid van een drum, bellen of horens, dans, zang en klank, meditatie of gebed, inlevingsvermogen en overgave. Ook kan er gebruik worden gemaakt van planten; door de plant in het ritueel te gebruiken, gedroogd te verbranden en de rook te gebruiken, en in sommige tradities worden planten ook ingenomen (deze hebben dan meestal een sterk hallucinogeen), maar dat is lang niet in alle vormen van sjamanisme zo.

De Sjamanen dansen in trans door hun spirit teachers die de controle over hun lichaam hebben overgenomen. Zij spreken en genezen vanuit deze energie, hun lichaam is slechts het voertuig om in deze materiële wereld zich kenbaar te kunnen maken. Zij worden gesteund door het hele dorp. Jaarlijks zijn er sjamanen festivals, waarin nieuwe leerling sjamanen wordt ingewijd.

ENERGETISCHE GENEZING

sjamanismeSjamanistische energieën komen voort uit alle lagen en dimensies, van donker naar licht en uit alle verschillende groeperingen van; engelen, natuur, elementen, dieren, goden en dienaren, overleden zielen en niet gereïncarneerde leermeesters, enz die een eigen bewustzijn en energieveld bezitten. Een sjamaan gaat er van uit dat alles met elkaar verbonden is en zo aan elkaar verwant is als onderdeel van een groter geheel. Binnen het sjamanisme maakt men op spiritueel niveau contact met de individuele energieën om inzicht te geven bij ziekte, leven en de dood. Door hun eigen verbintenissen met een sjamanistische energie aan te wenden, tijdens een genezing of voorspelling, kan de sjamaan de balans herstellen in deze niet tastbare dimensie, vanuit waar de verstoring voortkomt.

SJAMANISME BIJ MANTRA SHAKTI

Laxman Giri groeide op in het platteland van Nepal, waar hij als kind en volwassene diverse healing en uiterst bijzondere ervaring heeft gekregen en gezien van de lokale sjamanen. Ook binnen zijn eigen familie zijn er sjamanen en nog steeds is de sjamanistische geneeswijze in Nepal een zeer gebruikelijke methode..
In zijn eigen praktijk Mantra Shakti gebruikt Laxman sjamanisme uit Nepal tijdens persoonlijke healing sessie als het nodig is om direct contact te maken met de energie die van buitenaf belemmeringen op ons heeft aangebracht. Door negativiteit van entiteiten kunnen wij klachten krijgen in ons lichaam; zoals allergieën en sterke emotionele prikkels die niet uit onszelf komen. Ook een bepaalde gevoeligheid die wij bij ons dragen, of overerft hebben is terug te brengen op eerder contact met de energieën uit de sjamanistische dimensie. Dit is een dimensie die zich als taak heeft contact te maken met ons mensen, daar lees je in het vervolg van deze tekst meer over.

Sommige mensen zijn (terecht) bezorgd over het opnemen van negatieve energie tijdens een sessie. Ook jaloezie en valsheden horen hierbij. Voor een echte sjamaan geldt dat wat hij doet ontmoet. In hun oude traditionele rol bij hun clan was dit geen beroep en diende de kennis niet om commercieel uitgebuit te worden; zij was heilig.

WAAR VIND JE NOG TRADITIONEEL SJAMANISME?
KENNIS IN PACHT

In alle overgebleven oude traditionele culturen zijn er wijze vrouwen en mannen die hun volk steunen in belangrijke beslissingen over dood en leven, genezing, voeding en allerlei andere keuzes die gemaakt moeten worden. Zij zijn vaak de ouderen, maar ook de jongere generatie krijgen ‘bezoek’ van sjamanistische energieën om waarheden in de stam/dorp voort te laten bestaan. Door snelle veranderingen in de leefomgeving van vele groeperingen is het vaak moeilijk om de wijsheden en sjamanistische spirits/teachers door te geven aan nieuwe opvolgers.

EEN GESCHENK

Sjamanisme wordt in deze groeperingen niet gezien als een beroep, zij wordt gerespecteerd vanuit de gave die deze persoon beschikbaar stelt. De sjamanen verdienen aanzien en respect, maar vragen daar vaak persoonlijk niets (of niet veel) voor terug. En dat is best wel bijzonder gezien het feit dat zij de loop van levens veranderen, gezondheid is echt ons grootste goed!
De veranderingen in de maatschappij maakt het vaak steeds moeilijker om in de verbinding te blijven met de ‘Shaman Teacher’, want er moet ook gewerkt worden voor geld of eten om het gezin te kunnen voorzien.
Meer en meer mensen die (door nieuwe geloofsovertuigingen) kiezen voor andere manieren om tot genezing te komen, schenken steeds minder belang bij hun oude culturele erfgoed, waardoor de diepere wijsheden van sjamanisme in de vergetelheid komen.

NIEUWE TIJD SJAMANISME

Tegenwoordig groeit de interesse in sjamanisme in de westerse landen, waarin we een combinatie zoeken om de helende vermogens van sjamanisme in onze dagelijkse verplichtingen in te brengen. Goed om te weten is dus wel dat als we een ‘moderne’ vorm leren wij niet gelijk zijn aan de traditionele sjamanen. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden, maar zouden dit niet door ons ego moeten laten overschaduwen.

SJAMANISME UIT NEPAL

Sjamanisme uit Nepal

.

HET SJAMANISTISCHE VOERTUIG

Sjamanisme wordt in alle windstreken van Nepal, van tot hoog in de besneeuwde Himalaya tot in de warme laaglanden in het zuiden, nog sterk gepraktiseerd. Al had ieder dorp-gemeenschap vroeger wel 3 sjamanen, dat zijn er misschien nog maar 1. En ook niet altijd de sterkste kennis is doorgegeven. Sjamanen in Nepal behouden hun kennis veelal voor zich; zijn zich ervan bewust als je je geheimen prijsgeeft een ander hier schade me kan aanrichten… en waarom zou je alles delen als het niet van jou is? Als de spirit het wil wordt er vanzelf een nieuwe sjamaan geboren die in kan tappen in dezelfde kennis door in trans te zijn en de spirits te laten spreken.

Een sjamaan in Nepal staat volledig in dienst van zijn Shaman Teacher. Hij/Zij is slechts het voertuig die de krachten aankan van de energie om het werkt te doen in genezingen en uittredingsrituelen. De sjamanistische energie komt in hun lichaam en neemt hun bewustzijn over. En dit gaat er heftig aan toe. Vandaar dat een opleidingstraject, om te leren druk van deze krachten op cel niveau aan te kunnen, die tientallen jaren kunnen duren. Ze gebruiken hierbij de trommel en offeren kruiden en andere natuurlijke goederen, het is maar net waar de behoefte van de energie ligt waarmee zij te maken hebben. Er is dus geen vast patroon, geen vaste regels dan alleen volledige dienstbaarheid. Over de jaren heen zijn er in diverse groeperingen wel bepaalde culturele rituelen ontstaan, maar dit is dan doordat dezelfde energie telkens in de volgende generatie sjamaan komt en daarbij dezelfde wensen voor offerande heeft.

HOE WERDEN ZIJ SJAMAAN?

Zij werden sjamaan doordat een energie hun had gekozen als leerling. Veel kennis komt en blijft in die families. Nog voor het overlijden verteld de oude sjamaan waar en wanneer de Teacher Spirit herkend kan worden bij een familielid of iemand uit de stam.
Sommige sjamanen zijn direct onderwezen door een spirituele leermeester, meestal zijn zij als kind voor een bepaalde periode in het bos gehouden door de spirits, ontvoerd zou je kunnen zeggen. 

 

Sjamanisme uit Nepal

Na een paar dagen of soms enkele jaren komen ze gezond en wel weer terug thuis als volleerde sjamanen, gewoon…zo uit het bos gelopen alsof ze geen minuut lang weg zijn geweest. Al die tijd waren zij volledig in controle door de sjamanistische energie die hen leerde te overleven in de natuur (en dit vaak in bergachtige gebieden).

 

Iedere sjamaan in Nepal heeft een andere sjamanistische energie als spirituele leermeester. Dit kunnen natuurgeesten, zielen van voorouders of goddelijke energieën zijn. Als zij door de initiatie komen van de lokale sjamanen raad, hun fysieke leermeesters, dan mogen zij toetreden als werkelijke sjamaan en hun diensten doen voor hun volk. Als zij niet sterk genoeg zijn om de proeven te doorstaan, zijn zij ook niet sterk genoeg om ander mensen te genezen. Het is een een soort ‘wachtmeester’ die de sleutel is tussen dimensies.

INWIJDINGSRITUEEL

Ieder jaar zijn er bijeenkomsten waarin de sjamanen onderling hun krachten testen en elkaar wijzen op het gebruik van oprechtheid in hun sjamanistische verantwoordelijkheid. Sjamaan worden is een 1 op 1 leerling traject van vele jaren inwonen en in de bossen werken met de leraren.

BEDREIGING VOOR NATUUR SPIRITS

De Shaman Spirits in Nepal zijn heel soms waar te nemen in de natuur, zij leven daar en verplaatsen zich tussen de materiële wereld en andere dimensies. De kap van bossen voor ‘new age’ tempels en retreats heeft een zware impact of hun leefgebied. Ondanks dat is het sjamanisme in Nepal nog steeds zeer krachtig en wordt relatief weinig aan buitenlanders onderwezen.

DOORBREKEN VAN CULTURELE DOGMA’S,
SJAMANISME EN CULTUUR

Dierenofferanders zijn in Nepal niet perse noodzakelijk. Vele decennia geleden zijn grote groepen spirituele meesters bij elkaar gaan zitten voor een gezamenlijke transmeditatie waarin er met de spirits en de goden/godinnen overeengekomen is dat het offeren van een kokosnoot als vervanging kon worden gebruikt. Het kan voorkomen dat er in Nepal soms nog steeds dieren offers plaatsvinden, dit is ook een stukje culturele overlevering en dient vaak om de ‘dierlijke helpers’ van een spirit/energie te bedanken of gunstig te stemmen voor de balans die wordt gevraagd; een balans die door de natuur hersteld wordt, niet door de spirits zelf. Het vlees wordt daarna geschonken aan huizen voor weeskinderen of familiebijeenkomsten. Het vlees hoeft niet gegeten te worden door de sjamaan, priester of patiënt.
> lees meer over het gebruik van de kokosnoot in Nepal

VAN OOST NAAR WEST

Om de kennis en de noodzaak van spirituele groei in het westen toch te willen ondersteunen hebben Ram en Laxman een combinatie gemaakt met Mantra’s en Meditatie. Op deze wijze wordt er een meer onafhankelijke relatie tussen leerling en meester aangegaan waardoor wij wel in onze eigen cultuur onze verplichtingen na kunnen komen. Daarnaast geeft het meteen de mogelijkheid om de lessen en gaven van jouw eigen Shaman Teacher toe te passen in je eigen kwaliteiten en het opzetten van een eigen praktijk. Juist door de Mantra’s is de verbinding met de sjamanistische energieën directer.

COMBINEREN VAN KENNIS

De tweelingbroers Ram en Laxman Giri combineren drie losse waarheden uit Nepal met elkaar: Je hebt de groeperingen van Saddhu’s die door meditatie verlichting willen bereiken; er zijn Priesters die de heilige boeken kennen en alle mantra’s bewaken; en de Sjamanen die door trans de energie hun werk in deze wereld laten doen om de wereld te helen zo zij zijn de poortwachters in de balans tussen goed en kwaad.
In Nepal zijn deze drie groepen altijd los van elkaar geweest, wel op de hoogte van elkaar, maar ieder in zijn eigen discipline. Door de bijzondere jeugd van Ram en Laxman hebben zij uit alle drie deze kennisbronnen waarheden opgedaan en zijn daar meester in geworden. het is juist door hoge meditatie, vergaande kennis over mantra’s weet hij welke energetische verbindingen tijdens een sjamanistische healing aan elkaar gelinkt zijn.

MANTRA’S EN MEDITATIE

In onze praktijk gebruiken wij mantra’s en meditatie. Twee oeroude technieken die ons ondersteunen om te werken naar zelf-ontdekking, ontwikkeling en groei van ons spirituele bewustwording naar verlichting van lichaam en ziel. Mantra’s zijn klanken die samen ritmes vormen. Door wijze mannen en vrouwen is vanuit diepe meditatie deze mantra’s verkregen als een soort identiteit’s-adres om in persoonlijke contact met een hogere energie te komen. De energieën hebben deze namen en beschrijvingen zelf aan ons doorgegeven en dit is geverifieerd door grote groepen over de vele duizenden jaren heen (voornamelijk in India en omringende landen zoals Nepal). Laxman groeide op met mantra’s en deze taal en de klanken en betekenissen zijn bij hem bekend. Daarnaast heeft hij over alle jaren in de leer bij verschillende lokale wijzen authentieke mantra’s en kennis gekregen.

INDIVIDUEEL IS IEDEREEN ANDERS

Naast het ervaren van energie kunnen wij op deze manier de energie altijd bij ons ontmoeten en zij helpen ons gaven te ontwikkelen, of verder te ontwikkelen. Wij leren je healings mantra’s, beschermingsmantra’s, reinigingsmantra’s, mantra’s om te verbinden en te verbreken, mantra’s om op te roepen en nieuwe Shaman Spirits te ontdekken en toe te voegen aan jouw energetische kracht cirkel. Het gaat per slot van rekening over het ontwikkelen van jouw leven en daar mag kennis bij ondersteunen, het gaat niet om iets nadoen wat ze in een andere cultuur doen…daarvoor zijn wij veel te ver weg van elkaar.

 

Comments are closed.