Wat is spiritualiteit?

Spiritualiteit kun je zien als een geestelijke levenshouding. 

.

Wart is spiritualiteitIN HET KORT

Wat is spiritualiteit voor jou en wat kan het voor jou betekenen?
Wij vertellen je er graag iets over vanuit onze eigen ervaring. Nogmaals welkom op onze website!

Spiritueel is een woord wat omschrijft dat je iets waarneemt wat wij met horen, zien en weten (meestal) niet kunnen waarnemen. Er is een grote groep mensen die hiervoor open staan en lang niet allemaal zijn zij zweverig of gelovig. Waar zij vooral gebruik van maken is de onderlinge verbanden die er zijn waardoor er dingen gebeuren of dat je gebeurtenissen kunt beïnvloeden.

Paranormaal begaafd zijn is weer een kwaliteit van spirituele waarnemingen, iets waar je goed in bent…alleen is het moeilijker te toetsen dan bij tastbare en meetbare zaken. Toch is er steeds meer onderzoek gedaan en zijn er nieuwe methoden beproeft die ook ‘onzichtbare talenten’ hun erkenning geven.

Maar ja, hoe weten wij nu wat iemand kan die een spirituele dienst aanbied en of wij hier baat bij hebben? Hieronder onze eigen tekst waarmee wij je op weg willen helpen. 


..

WAT IS SPIRITUALITEIT?

Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest (Latijn spiritus) betreffen. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten, maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring. Spiritualiteit kun je zien als een geestelijke levenshouding waarbij je manier van leven en gedachten wereld uitgaan van een hoger doel dan een materieel leven op deze Aarde. In deze spirituele levenshouding benut je je spirituele-zintuigen om extra informatie waar te nemen in de gebeurtenissen om je heen..

SPIRITUEEL OF RELIGIEUS?

In de “New Age beweging” wordt spiritualiteit doorgaans afgezet tegen de georganiseerde religie en ligt de betekenis van de spiritualiteit in de actieve en vitale verbinding met de kracht of het wezen van het diepere zelf, (oorsprong van je identiteit).
In de meeste spirituele bewegingen gaat men uit van actie en reactie. Alles is met elkaar verbonden of bepaald. Jij bent zelf verantwoordelijk voor dat wat je toekomt. In dit ene leven of uit karma (levens voor en na dit leven).

In een religie vertrouwd men doorgaans op de zegeningen van iets ultiem die vereer wordt/worden. Je kunt zo diep verbonden zijn met iets, de natuur, een godheid, een volksvertegenwoordiger of jezelf of een manier van leven, dat vanuit deze zo intense overtuiging een religieuze gewaarwording uit kan groeien tot een religie (zoals mogelijk ook de meeste religies over de decennia heen zijn ontstaan). Een spirituele/geestelijke verbinding met je geloofsovertuiging is een intieme verbinding in je leven. Een spirituele of een religieuze beweging aanhangen kan beide en hoeven niet direct met elkaar verbonden te zijn of met elkaar te conflicteren.

Wij wensen iedereen toe dat de overwegingen die je brengen in je leven bijdragen aan het volmaken van je persoonlijke capaciteiten.

SPIRITUEEL IN ONTWIKKELING:

Naast alles wat wij met onze ratio (denken) ontwikkelen hebben, hebben wij ook een emotieve en intuïtieve beleving (-s kracht). Soms zetten wij deze doelgericht in om te komen tot dat wat wij voor ogen hebben. Om jezelf hierin te oefenen zijn er tegenwoordig diverse manieren om jezelf bij te scholen. Je kunt deze technieken bijvoorbeeld toepassen voor je gezondheid, voor persoonlijke ontwikkeling en het activeren van je spirituele zintuigen. Zij geven een meerwaarde aan je leven en je beroep. Je zult het misschien niet geloven omdat het ogenschijnlijk niet aan de oppervlakte te zien is, maar in alle lagen van de bevolking en over de hele wereld en in alle beroepen wordt deze spirituele ontwikkeling gebruikt. 

Tijdens deze spirituele ontwikkeling maak je contact met de oorsprong van je eigen identiteit. ‘Het hogere doel’ waar men het in de spiritualiteit over heeft ligt niet in de materiële wereld maar in het nastreven van immateriële doelen.

.

meditation

‘Practice itself is perfect enlightenment.

Practice is enlightenment, enlightenment has no ending and practice has no beginning.’

Dogen Zenji

 

HOE HERKEN IK SPIRITUALITEIT?

Er zijn veel verschillende stromingen binnen spiritualiteit die ieder hun eigen manier van het komen tot spirituele ontwikkeling naar buiten dragen. Er zijn ook diverse ‘alternatieve’ beroepen waarin men aanvult op de medische wetenschap, voeding, beweging, geluid en andere lichamelijke en psychologische aspecten. Daarnaast zijn er ook velen die door het ontwikkelen van hun spirituele zintuigen informatie verschaffen over de relatie waartoe gebeurtenissen plaatsvinden en adviezen geven over allerlei aspecten.
Je kunt spiritualiteit het beste herkennen door af te gaan op je eigen gevoel. Intuïtie is een van de spirituele zintuigen die wij allemaal toepassen en accepteren en (gek genoeg) niet zodanig als spiritueel beschouwen.

>> Lees meer over onze zelf herstellend vermogen

 

HOE GA IK OM MET SPIRITUALITEIT?

Iedereen heeft zijn eigen recht op vrijheid en levensvoorziening. De vrijheid van een ander houdt op waar die van jou begint en ook omgekeerd. Kies gerust voor jezelf hoe ver je te maken wilt hebben met spiritualiteit. Zorg ervoor dat je je goed informeert. (bij een medische behandeling kun je ook vragen om een second opinion en in de supermarkt staat als het goed is op de verpakking wat er in zit).

>> Leer meer bij Laxman in Pray and Practise leerlingentraject

.

WAT BEDOELT MEN MET EEN SPIRITUELE WERELD BUITEN DE ONZE?

Spiritualiteit gaat over de belevingskracht met andere levensvormen dan de mens alleen. Het contact hiermee wordt meestal omschreven als energieën. Deze energieën kunnen een eigen identiteit hebben waar men uiteenlopende benamingen voor heeft, zoals; verschijningen, entiteiten, goddelijke personages, natuurwezens, krachtvelden, illusies, enz. Deze energieën komen-uit & leven-in een andere dimensie. Sommigen van hen maken zich bewust kenbaar aan ons door gebruik te maken van de materiële zintuigen die wij hebben; horen, voelen, zien, ruiken, proeven en ook weten/kennis.

Onze materiële wereld kun je zien als de materiële dimensie. Alles wat niet tastbaar is noemen we de immateriële dimensie. Veel van deze immateriële belevingen behoren tot ons dagelijks leven bijvoorbeeld; verliefd zijn of op je hoede zijn. 

Er zijn ook belevingen die onze hersenen direct voor ons vertalen en ons zo door ervaring leren herkennen en gebruiken; waarnemingen via de neus, ogen (je ziet een bloem, maar het zien kan je niet vastpakken, dit beeld wordt via licht aan je hersenen doorgegeven) en gehoor, warm en koud via de huid. De wetenschap heeft het via een aantal energie-gevoelige apparaten mogelijk gemaakt om delen van deze immateriële wereld in beeld of geluid vast te leggen (denkt u aan aurafotografie).

KENNIS UIT EEN ANDERE WERELD:

Kunt u zich een soort stamboom voorstellen (als een echte boom) waarin iedere familietak een eigen groep of wereld vertegenwoordigt. Contact maken met deze andere groep uit de immateriële wereld doe je door op reis te gaan… reizen in je geest, je ziel, je immateriële lichaam. Als je je opnieuw de stam-boom inbeeldt, dan zie je alle groepen takken die als familie bij elkaar horen. Iedere energie heeft zijn eigen specialiteit en functie. Door contact te maken met een energie die tot een bepaalde familie behoort kun je diens kennis en capaciteiten benutten. Op deze manier zijn zij een aanvulling op elkaar en hebben een ‘samenlevingsovereenkomst’, net als wij met alles wat er zich op onze planeet Aarde bevindt.

JEZELF ONTWIKKELEN DOOR MEDITATIE:

Meditatie is een vorm van spirituele oefening. Vele religies en geloofsstromingen kennen de meditatie in één of andere vorm. In de 20e eeuw ontstond in het westen hernieuwde belangstelling voor meditatie en bewustzijnsverruiming. Meditatie is nu vooral bekend uit het hindoeisme en boeddhisme, waarin meditatie een essentiële methode is om de doeleinden die ze beschrijven te bereiken. Ook in andere religies en overtuigingen worden verschillende vormen van meditatie gebruikt om in te focussen in je contact met je religie.

DE BETEKENIS VAN: OM | AUM | OHM | ॐ

Namaste NepalAls je de klank AUM herhaaldelijk rustig uitspreekt en alle klanken die er in dit woord te vinden zijn diep door je mond laat rollen dan komen wij telkens in een diepere staat van rust en ‘glijden zo door’ in meditatie.
Op de website van Wikipedia is tal van historische achtergrond te vinden over de klank OHM hetgeen best aardig omschreven is in het Engels. Ook mooi om te zien zijn alle geschreven klanken in verschillende talen/culturen waarin deze ‘klank’ dus werkelijk universeel beleefd wordt!

BEGRIJPEN VAN HET SPIRITUEEL WOORDGEBRUIK, JARGON:

Het beste kun je een woord opzoeken via internet. Van een aantal woorden willen wij je alvast een voorstelling geven.

– Het universele / het licht / de bron: een verwijzing naar het begin van het ontstaan, of een plek waar het ontstaan nog steeds wordt gecreëerd en of in stand gehouden wordt. Deze plek kan zowel buiten de planeet Aarde als in jezelf bedoeld worden. Essentie is dat alles op deze plek met elkaar verbonden is, uit voortkomt en uiteindelijk ook weer samenkomt. Dit vindt simultaan plaats. Het ene kan dus al wel verbonden zijn en het andere nog niet.
– Verlichting: inzichten ontvangen
– Verlicht zijn: deze persoon zou dan al zijn / is verbonden in het Universele
– Hoger bewustzijn: een bewustzijn buiten of in jezelf, voortkomt uit andere dimensies of energieën
– Dimensie / energetische wereld: een andere realiteit
– Ziel: met de ziel wordt de niet materiële ik van een mens aangeduid die ons lichaam bezielt zolang dit levend is. Heel simpel in beeld vertaald door een bol licht die vrij is om binnen en buiten het lichaam te zweven, maar wel persoonlijk met je verbonden is. Velen vinden via de ziel verbinding tot andere dimensies waarin de Aardse belevingen losgelaten kunnen worden. Anders dan in andere filosofieën waarin de ziel wordt aangeduid met Geest (zoals bij de Antroposofie bijvoorbeeld) 

 

 

Comments are closed.