Huis Verrijking / House Enrichtment

Huis verrijking is het opnieuw in balans brengen van uw huis, dit is méér dan een huis energetisch reiniging alleen.

 

IN HET KORT

Huis verrijking is het opnieuw in balans brengen van uw huis, locatie, bedrijfspand of landgoed en alles wat hierop aanwezig is. Na het reinigen tijdens de huis verrijking (house enrichment) wordt deze afgeschermd van de buitenwereld met een Entra (een geschreven amulet met mantra’s voor voorspoed en bescherming). Ieder die binnenkomt wordt in de positieve spiraal van deze energie opgenomen. Daarom noemen wij het een House of Home Enrichment.

HOUSE ENRICHMENT, healing, huis reinigen, sjamanistische reiniging

HOUSE ENRICHTMENT STAPSGEWIJS
  • DE AANLEIDING: Laxman bespreekt eerst met u de aanleiding voor een House Enrichment. Misschien dat uit een persoonlijke healing sessie naar voren is gekomen dat de verstoring van uw gezondheid voorkomt door energieën in en rond uw huis. Zodoende komt u niet tot rust. U kunt ook rechtstreeks vragen voor een House Enrichment, u hoeft hiervoor niet eerst een persoonlijk sessie te volgen. Deze mogelijkheden zal Laxman met u bespreken.
  • DE SESSIE: U maakt een afspraak voor de sessie in uw huis. Neemt u hiervoor een hele dag, een sessie duurt ongeveer 5 a 6 uur. U mag hierbij aanwezig zijn en foto’s maken.
  • Laxman bekijkt eerst het huis en de omringende grond. Voor de windrichtingen, elementen en het magnetisch veld.
  • Op een gekozen plek in huis moet de grond vrij gemaakt worden, en schoon, om zijn altaar op te bouwen.
  • Tijdens het opbouwen van zijn altaar worden in meditatie heel veel verschillende mantra’s gebruikt. Alle energieën uit de omgeving van uw huis worden door Sjamanistische inzichten aangeroepen en in een nieuwe onderlinge balans geplaatst. Schadelijke entiteiten worden verwijderd van het huis, het land en het gezin. Laxman zal zich beperken tot uw eigen terrein. Om een groter gebied terug in balans te brengen zijn Ram en Laxman samen nodig.
  • Gedurende deze 5 uur durende communicatie met de energieën worden simpele maar mooie offerandes aan het altaar gegeven; rijst, water, licht, bloemen, vruchten, wierook, soms een ei of kokosnoot. Laxman maakt gebruik van de drum, bel of schelp en mantra zingen. Een deel van deze offerandes mag na de sessie in het huis bewaard worden, een deel om terug te geven aan de natuur.
  • DE ENTRA: die vooraf gemaakt is (ongeveer 3 werk uur) ligt gedurende de House Enrichment op het altaar en wordt zo meegenomen in de zegeningen. Na de sessie wordt deze opgehangen boven de ingang/voordeur in huis.

Laxman Giri berekend €495 incl. ( plus extra reiskosten. Kijk voor meer en actuele Prijzen) voor een sessie exclusief transport en materiaalkosten (fruit, bloemen en nog een paar spullen die hij met u zal bespreken). De House Enrichment duurt ongeveer tussen de 5 en 6 uur. 

.

House Enrichment, sjamaan huis reiniging, traditionele reinigingALLE ENERGIE HEEFT EEN EIGEN PLEK

In deze bijzondere House Enrichment sessie gaat Laxman gedurende 5 tot 6 uur in meditatie, met mantra zingen en het geluid van de drum in op de vier windrichtingen, de elementen, het magnetisch veld, de natuurlijke energieën, entiteiten en familie verbindingen en de gezondheid van flora en fauna in en rond het huis. De Entra wordt vooraf in diepe meditatie klaargemaakt. (velen ervaren dan al een verschil in hun belevingen in huis)

Ons huis is het centrum van onze levens ervaring. Onze geestelijke, emotionele en mentale kwaliteit van onze dagelijkse ervaring wordt weerspiegeld door de trilling van het huis waarin wij wonen. De ligging van ons huis/land is als een punt op de kaart in het universum. Elke plaats heeft zijn eigen karakter en identiteit.

ENHouse Enrichtment, traditionele heling, nepal, altaarERGIE IN EN ROND ONS HUIS

Sommige energieën kunnen ons helpen, andere trekken verkeerde dingen naar zich toe die ons tegen kunnen gaan staan. De kunst is de energieën van elkaar te onderscheiden en ieder een eigen plaats te geven. 

Deze identiteit komt uit de atmosfeer in de vorm van, zonne-energie, kosmische energie, maan energie, thermische energie, magnetische energie, licht-energie, windenergie. Deze elementen maken de plaats die wij thuis noemen. Als deze energieën niet in evenwicht zijn kunnen zich er in ons huis allerlei problemen voordoen. Als we in staat zijn om verkeerd geplaatste voorwerpen in ons huishouden te veranderen kan de (atmosferische) energie weer gaan stromen. In de juiste verbinding is alles mogelijk.

House Enrichtment, traditioneel sjamaan, sjamanisme, nepal, reiniging Hiervoor is de verbintenis van een echte genezer nodig die uw huis opnieuw kan verbinden met de positieve energie die beschikbaar zijn in en rond uw huis is. Heilige mantra’s en oude kennis worden herkend door de natuurlijke energie die zo de juiste doorstroming weer mogelijk maken. De basis is hiervan terug te vinden in Bastu Sastra (Feng Shui uit Nepal).


..


House Enrichtment, heling, reiniging van je huisRUST EN GENEZING

Deze stroom zal uw huis, uzelf, uw familie, uw tuin en alle bezoekers die in uw huis komen schoon maken. Huis/Thuis is de plek waar al uw lichamelijke en geestelijke indrukken van het dagelijkse leven rust moeten kunnen vinden om te genezen. Daarom zal Guru Laxman uw huis verrijken. Het is belangrijk om niet alleen een huis te reinigen zonder de positieve verbinding te maken en in staat te zijn het negatieve uit huis te sturen. Las je iets offert, weet dan aan wie je dit doet. Negatieve energieën vragen geen goedkeuring om binnen te komen, als ‘de deur open staat’ komen ze graag binnen als er iets te halen valt. .

reiniging van je huis, sjamanisme, alternatieve helingVoorspoed is verbonden aan positieve energie. Ook dieren en kinderen hebben een andere verbinding met energie en reageren hier sterk op.  Dit zijn allemaal indicatoren.

Het werk van Laxman begint wanneer hij in diepe meditatie een speciale talisman Entra voor uw huis begint te schrijven. Dit zal een positieve spiraal op gang brengen en verrijking en welvaart in huis brengen. In een leven verandert er veel, zo ook in uw huis. Daarom adviseert Laxman om uw huis om de vijf jaar nog eens ‘na te laten kijken’.

.

EEN PAAR VOORBEELDEN TER HERKENNING

~ Je niet veilig voelen
~ Ervaringen van ongemakkelijk plaatsen in huis
~ Aanwezigheid van anderen | onbekende energieën
~ Voorwerpen die worden misplaatst of spontaan breken
~ Elektriciteit en waterkraan problemen
~ Voedselbereiding (minder lekker) | opslag (snel verrotten)
~ Plaatsen in de tuin waar planten niet goed groeien

~ Slaapproblemen | nachtmerries
~ Familie of problemen met huisleden
~ Rusteloosheid
~ Gezondheid en concentratieproblemen
~ Het gevoel hebben gehaaste te zijn | druk of snel boos over kleine dingen

.

 

 

 

 

Deze foto’s zijn gemaakt in overeenstemming met de eigenaren. Herkent u uw huis in een van deze foto’s en heeft u dit liever niet, dan vernemen wij dit graag.

Privacy en Disclaimer

Comments are closed.