Pray and Practise

.
PRAY AND PRACTISE voor het leerlingentraject

Voor zij die meer willen leren van de kennis van Laxman bieden wij een individueel traject aan. Daarin gaan wij in op de specifieke thema’s waar je meer van wil leren, weten en ervaren. 

..

PRAY staat voor je richten naar iets groters dan je eigen ego.
PRAY staat voor het gebruiken van geestelijke en spirituele verbintenissen.
PRACTISE staat voor het materiële, het oefenen en het doen. 
PRACTISE staat voor dat wij altijd voortgaan en voortdurend veranderen. 

Pray and Practise is een sessie-reeks opgebouwd uit telkens drie stappen:

1. Oriëntatie gesprek
2. Les
3. Verdiepings-les

Hoelang een sessie (2 of 3) duurt is onderling af te spreken. Dit kan een aaneengesloten sessie van 4 uur zijn, of een terugkerende afspraak voor een aaneengesloten sessie, totdat je klaar bent om naar de verdieping les te gaan. Na iedere les sluiten we af met een korte evaluatie.

In een leerlingentraject van ‘Pray and Practise’ kunnen allerlei verschillende onderwerpen aan bod komen. Doel is dat we op verkenning gaan in de richting waarin jij je verder wilt ontwikkelen (Een aantal voorbeelden onderaan de pagina weergegeven). Je kiest je voorkeuren. Laxman geeft aan of daar bepaalde voorkennis of oefening voor nodig is. Hier kun je dan thuis verder mee aan de slag.

In principe is Pray and Practise een individueel traject. Mocht er interesse zijn een sessie-reeks samen met een partner of goede vriend-in te volgen, dan is naar elkaar luisteren en meebeleven een natuurlijk onderdeel van die reeks geworden. Jullie delen dan de aandacht en de tijd. Stem verwachtingen goed af en maak hierover een duidelijke afspraak.

WAT KUN JE VERWACHTEN?

touch to healing1. Er zijn geen niveaus, getuigschriften, lesjaren of lesgroepen.
2. Pray and Practise is geen open les met een voordracht. Laxman bereid per sessie de door jouw aangegeven voorkeuren/doelen voor die je dan gaat onderzoeken.
3. Per sessie-reeks bekijken we samen je behoefte; verdieping / andere richting / aanvullend onderwerp.
4. In principe is Pray and Practise een individueel traject.
5. Per sessie: 4 uur op een dag (hetzij anders afgesproken)
6. Prijsindicatie: €225 (op basis van 4 uur aaneengesloten in de praktijk van Mantra Shakti)
7. Oriëntatie en evaluatiegesprek zijn kosteloos (in het eerste oriëntatiegesprek wordt geen indicatie afgegeven of én hoeveel u kunt leren).

Maak voor een gesprek wel een afspraak.


Ons video- en beeldmateriaal is verkregen in overeenstemming met de persoon-en in beeld. Wilt u dit toch graag laten verwijderen, laat dit ons dan even weten.

pray and practise

Iedereen krijgt voeding van dezelfde bron. het is onze vorm in hoe wij uiting geven aan ons innerlijke licht.

.

Privacy en Disclaimer

Comments are closed.