Mantra

Mantra’s in het Sanskriet uit het oude India

IN HET KORT

Een Mantra is een reeks woorden die gesproken of ook gezongen kunnen worden. Een bepaald ritme of intensiteit is vaak terug te horen als deze wordt uitgesproken. De Mantra kan kort maar ook zeer lang zijn, waarin klanken veelvuldig worden herhaald. Veel mantra’s die wij kennen zijn oeroude en oorspronkelijke klanken uit het Sanskriet. 

OHM

.

Laxman groeide op in Nepal, leerde van lokale genezers en priesters oude kennis die opgeslagen ligt in een mantra en de energie die hieraan verbonden zit. Sanskriet is de oude taal van India, Nepal en Bangladesh (en wellicht in die tijd nog meer omringende landen), net zoals wij in Europa het Latijn hebben, alleen is het Sanskriet nog volledig in gebruik. Mantra’s worden nog steeds in deze taal geschreven en opgedragen in bijvoorbeeld een mantra als een wens voor verlichting en voorspoed.

Zo is het woord ‘Namasté‘ op zichzelf ook een mantra en net als het woord ‘Aum’ kort maar krachtig.

.

Wat is een Mantra?

Een Mantra is een reeks woorden die gesproken of ook gezongen kunnen worden. Een bepaald ritme of intensiteit is vaak terug te horen als deze wordt uitgesproken. De Mantra kan kort maar ook zeer lang zijn, waarin klanken veelvuldig worden herhaald. Veel mantra’s die wij kennen zijn oeroude en oorspronkelijke klanken uit het Sanskriet.

Door de samensmelting van deze klanken ontstaan er melodieën en ritmes. Deze trilling wordt op spiritueel vlak waargenomen door anderen die verbonden zijn aan deze energetische trillingen. Zo houden mantra’s in zich een genezende werking vast doordat zij in het uitspreken een directe verbinding aangaan met de universele energie. Hieruit kunnen wij een oproep doen voor genezing, liefde, rust, kennis, wijsheid en kracht.

Daarnaast staat ieder individueel woord voor een aantal betekenissen, die als mantra in haar geheel naar elkaar verwijzen en zo een soort verhaal of situatie vertellen. Een mantra is dus niet een zinnetje met een betekenis zoals wij veelal onze taal gebruiken. De sterke mantra’s voor healing en het openen van andere dimensies worden nog steeds goed bewaakt. Bijna geen enkele mantra wordt opgeschreven of in zijn volledigheid ingesproken of gezongen op een cd. Een aantal woorden worden altijd weggelaten.
.

monniken

Hoe ontstaat een Mantra?

Een Mantra kun je verkrijgen uit overleveringen of door zelf contact te hebben gehad met de energie die de mantra aan jou heeft doorgegeven.

Een Mantra uit overleveringen wordt vaak doorgegeven van meester op leerling. Alleen als de intentie tussen meester en leerling zuiver is kun je ervan uit gaan dat de doorgegeven Mantra ook daadwerkelijk krachten bezit. Een Mantra wordt aangeleerd doordat de meester en leerling van elkaar bevestigen dat zij dezelfde energie en ervaring (hebben) waarnemen tijdens een gezamenlijke meditatie.

Een Mantra die door wordt gegeven, maar de kern-klanken ontbreken, zal nooit zo krachtig zijn als de oorspronkelijke Mantra. Een Mantra die aangeleerd is uit een boek mist vaak de interpretatie van de klanken en kan zo ook maar een deel van de oorspronkelijke kracht bevatten. Daarnaast kan de auteur er natuurlijk altijd voor gekozen hebben niet de volledige tekst weer te geven. Hogere belangen, bescherming of egocentrische gedachten kunnen hieraan ten grondslag liggen.

Ben jij in staat om zo ver in meditatie te geraken waarin je individueel contact weet te leggen met energieën, dan kun je de vraag stellen of je de energie de volgende keer rechtstreeks mag aanroepen. De energie voorziet jou dan in klanken en woorden die samen de Mantra vormen waar deze energie op zal reageren. Zo ontwikkel jij jezelf als Healer..

De beschikbaarheid tot mantra’s

Boekhandels verkopen alleen heilige boeken aan zij die hier waardig voor zijn; hoe doen zijn dat? Simpel, daar gebruiken zij ook weer mantra’s voor om de energie bij een ander te scannen. Zelf zien wij over de afgelopen jaren toch een nieuwe stroom komen met mensen die toch graag geld willen verdienen aan de groeiende interesse voor de Hindu cultuur en haar schatten.

Een geschreven Mantra uitgevoerd als Talisman wordt Entra genoemd. Deze heeft eenzelfde uitwerking als de Mantra, maar door zijn aanwezigheid en het contact, wat door de maker is gelegd met de energie, straalt deze voor een lange periode zijn bescherming uit in zijn omgeving..

TABLETTEN 2Mantra Healing, Wat kun je met een Mantra doen?

Het toepassen van mantra’s kan de intentie van een actie of proces bevorderen, doordat er een oproep wordt gedaan aan de ‘natuurlijke energie’ die hieraan verbonden is. Zo versterken zij je leven en kunnen voorafgaand of tijdens een activiteit of behandeling, toegepast worden om het resultaat te versterken.
Je kunt mantra’s zien als een soort telefoonnummer naar een contactpersoon. Bel je het nummer op dan weet je wie je aan de lijn krijgt.
.

Energie kan zich bevinden binnen jezelf of buiten jezelf. Verbonden met een voorwerp of plaats of zelfstandig.

Energie die je inzet vanuit jezelf kan je helpen bij het verwezenlijken van gedachten of daden. Door positiviteit in te zetten kun je je beoogde materiële en non materiële doel dichter naar je toehalen. Je kunt jouw eigen energie ook gebruiken voor het oprichten van bijvoorbeeld Kundalini of voor ademhalingstechnieken.

De energie kan zich ook buiten jou bevinden. Alles bezit zijn eigen energie. Een energie die geen definitieve vaste vorm heeft, of hier niet van afhankelijk is kan als entiteit geschouwd worden. Deze energie kan jou of iemand anders begeleiden of helpen in het uitvoeren van een verzoek van de mediator.

Let wel, bij het aangaan van contact met zeer sterke energieën is het van groot belang dat diegene die de energie oproept in staat is controle te houden over deze energie. Deze werkzaamheden behoren dan ook alleen toe aan alom gerespecteerde Priesters of Sjamanen. Het kan tot grote problemen leiden als je niet sterk genoeg bent. Door de oproep is er immers een doorgang geopend en als deze niet gecontroleerd kan worden heeft de betreffende energie vrij spel om contact te leggen met onze realiteit. De energie kan dan ook in kracht groeien of andere krachten aantrekken en zonder tussenkomst hen in jouw leven betrekken.

 

 

Comments are closed.